Kế hoạch học bổ sung kiến thức và lịch ôn thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

5 tháng 5, 2020

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Kế hoạch học bổ sung kiến thức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

Danh sách học phí thí sinh phải hoàn thành trước kỳ thi.

Thí sinh xem trên tệp đính kèm:

HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Kehoach-Bosungkienthuc-Quanlykinhte.pdf

Danhsach-Quanlykinhte.pdf

Kehoach-Bosungkienthuc-Congnghesinhhoc.pdf

Kehoach-Bosungkienthuc-Quanlydatdai.pdf

Kehoach-Bosungkienthuc-Quanlytainguyenrung.pdf

Kehoach-Bosungkienthuc-Khoahocmoitruong.pdf

LỊCH ÔN THI CÁC MÔN ĐẦU VÀO.

Lichonthi-tuyensinhcaohoc-d1-2020.pdf


Chia sẻ