TIN TỨC - SỰ KIỆN
Quyết định công nhận Kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ bậc 3 đợt 2 năm 2023 Quyết định công nhận Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt 2 năm 2023 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp
Thông tin tuyển sinh
Quyết định công nhận Kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ bậc 3 đợt 2 năm 2023 Quyết định công nhận Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt 2 năm 2023 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp