Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ, đợt 1 năm 2020

11 tháng 12, 2019
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ , đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2020, đợt 1, như sau:

1. Thời gian và hình thức tuyển sinh

a) Thời gian tuyển sinh:  tháng 4/2020.

b) Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

2. Chuyên ngành tuyển sinh

TT

Chuyên ngành

Mã số

Dự kiến chỉ tiêu

1

Lâm sinh

9620205

5

2

Điều tra và quy hoạch rừng

9620208

5

3

Kỹ thuật cơ khí

9520103

5

4

Kỹ thuật chế biến lâm sản

9549001

5

5

Quản lý tài nguyên rừng

9620211

5

6

Kinh tế nông nghiệp

9620115

5

 

Tổng chỉ tiêu

 

30

3. Thời gian nhận hồ sơ:

- Đến ngày 15/4/2020.

- Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

4. Địa chỉ liên hệ:          

Phòng Đào tạo sau đại học, phòng 204, Nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Điện thoại:    (024) 33 840 541;   Fax: (024) 33 840 063   

E-mail:  sdhvfu@gmail.com   

Nội dung thí sinh xem trên tệp đính kèm:

TB.TUYENSINHTIENSI-DOT1NAM2020.PDF


Chia sẻ