Mẫu văn bản trong hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp

21 tháng 12, 2023

Một số mẫu văn bản trong Hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp:

Mẫu TS.NCS - 02 - Tiếp nhận hồ sơ

Mẫu TS.NCS - 33 - Đơn đăng ký xét tuyển

Mẫu TS.NCS - 34 - Công văn giới thiệu

Mẫu TS.NCS - 35 - Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính

Mẫu TS.NCS - 36 - Sơ yếu lý lịch

Mẫu TS.NCS - 37 - Lý lịch khoa học

Mẫu TS.NCS - 38 - Đề xuất người hướng dẫn

Mẫu TS.NCS - 39 - Thư giới thiệu

Mẫu TS.NCS - 40 - Đề cương dự thảo

Mẫu TS.NCS - 41 - Kế hoạch học tập


Chia sẻ

Tin nổi bật