Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo tiếng Anh bậc 3, kỳ thi ngày 03/12/2023

5 tháng 12, 2023
Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo tiếng Anh bậc 3, kỳ thi ngày 03/12/2023

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

1. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2023 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp, kỳ thi ngày 03/12/2023 (có danh sách chi tiết kèm theo).

 2. Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo, phải có đơn phúc khảo (có mẫu đơn kèm theo).

Thời gian nhận đơn: từ ngày 05/12/2023 đến hết ngày 11/12/2023.

Chi tiết liên hệ: Ông Phạm Tuấn Tùng - 0387.553366 - Phòng Đào tạo sau đại học - Phòng 411, Nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Danh sách kết quả và mẫu đơn phúc khảo xem tại đây:

Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo thi tiếng Anh bậc 3 - kỳ thi ngày 03/12/2023

 


Chia sẻ

Tin nổi bật