Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ bậc 3, kỳ thi ngày 29/10/2023 và 05/11/2023

22 tháng 11, 2023
Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ bậc 3, kỳ thi ngày 29/10/2023 và 05/11/2023

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

1. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt 3 năm 2023 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Chi tiết xem tại đây.

 2. Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo, phải có đơn phúc khảo.

Thời gian nhận đơn: từ ngày 22/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023.

Nơi nhận đơn: Phòng Đào tạo sau đại học - Phòng 411, Nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Mẫu đơn phúc khảo.

 


Chia sẻ

Tin nổi bật