Quyết định công nhận Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 đợt 1 năm 2023 tại Trường Đại học Lâm nghiệp

6 tháng 6, 2023
Quyết định công nhận Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 đợt 1 năm 2023 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp v/v công nhận kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt 1 năm 2023 cho 69 thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ thi được tổ chức ngày 07, 08 tháng 5 năm 2023 tại Trường Đại học Lâm nghiệp, có danh sách kèm theo.

Chi tiết xem tại đây: QĐ công nhận TA bậc 3 - 5.2023


Chia sẻ