Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo thi tiếng Anh bậc 3 kỳ thi ngày 21/5/2023

23 tháng 5, 2023
Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo thi tiếng Anh bậc 3 kỳ thi ngày 21/5/2023

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt 2 năm 2023 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ

Căn cứ kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt 2 năm 2023 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ, kỳ thi ngày 21 tháng 5 năm 2023 tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

1. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt 2 năm 2023 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp (có danh sách chi tiết kèm theo).

 2. Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo, phải có đơn phúc khảo (có mẫu đơn kèm theo).

Thời gian nhận đơn: từ ngày 23/5/2023 đến hết ngày 01/6/2023.

Nơi nhận đơn: Phòng Đào tạo sau đại học - Phòng 502, Nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Chi tiết xem tại đây:

TB KQ chấm thi và nhận đơn phúc khảo - Tiếng Anh bậc 3 thi 21.5.2023

Mẫu TA01 - Đơn phúc khảo

 


Chia sẻ