Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo tiếng Anh bậc 3, kỳ thi ngày 21/4/2024

26 tháng 4, 2024
Thông báo Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2024 đợt 1 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ,...

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

1. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2024 đợt 1 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp, kỳ thi ngày 21/4/2024 đã công bố công khai trên website của Trường Đại học Lâm nghiệp, tại địa chỉ: https://vnuf.edu.vn/ket-qua-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-trinh-do-bac-3-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-nam-2024-dot-1.html 

 2. Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo, phải có đơn phúc khảo (có mẫu đơn kèm theo).

Thời gian nhận đơn: từ ngày 26/4/2024 đến hết ngày 04/5/2024.

3. Nơi nhận đơn: Phòng Đào tạo sau đại học - Phòng 411, Nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

 

KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH BẬC 3: Xem tại đây

Mẫu đơn phúc khảo: Tải về


Chia sẻ

Tin nổi bật