Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 đợt 1 năm 2023

17 tháng 5, 2023
Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 đợt 1 năm 2023

Căn cứ kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt 1 năm 2023 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ, kỳ thi ngày 07, 08 tháng 5 năm 2023 tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

1. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt 1 năm 2023 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp (có danh sách chi tiết kèm theo).

 2. Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo, phải có đơn phúc khảo (có mẫu đơn kèm theo).

Thời gian nhận đơn: từ ngày 17/5/2023 đến hết ngày 25/5/2023.

Nơi nhận đơn: Phòng Đào tạo sau đại học - Phòng 502, Nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tiếng Anh bậc 3 đợt 1 năm 2023


Chia sẻ