Tuyển sinh
Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo tiếng Anh bậc 3, kỳ thi ngày 21/4/2024 26 tháng 4, 2024

Thông báo Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2024 đợt 1 cho thí sinh dự tuyển đầu vào chương trình thạc sĩ,...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 151 kết quả.
của 16

Tin nổi bật