Quyết định công nhận Kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2023

6 tháng 6, 2023
Quyết định công nhận Kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu Châu Âu đợt 2 năm 2023 tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp v/v công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận trình độ tiếng anh B1 theo khung tham chiếu Châu Âu cho 140 thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ thi được tổ chức ngày 05, 06 tháng 5 năm 2023, tại Trường Đại học Lâm nghiệp, có danh sách kèm theo.

Chi tiết Quyết định và danh sách xem tại đây:

QĐ công nhận và cấp GCN B1 - 5.2023 (ĐN)

 


Chia sẻ