Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2023

17 tháng 5, 2023
Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2023

Căn cứ kết quả chấm thi, Hội đồng thi tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2023 Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

1. Kết quả thi tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu đợt 2 năm 2023 (có danh sách chi tiết kèm theo).

 2. Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo, phải có đơn phúc khảo (có mẫu đơn kèm theo).

Thời gian nhận đơn: từ ngày 17/5/2023 đến hết ngày 25/5/2023.

Nơi nhận đơn: Phòng Đào tạo sau đại học - Phòng 502, Nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2023


Chia sẻ