Thông báo tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 29A, ngành Quản lý kinh tế (tháng 12/2023)

1 tháng 12, 2023

Trường Đại học Lâm nghiệp Thông báo tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 29A, ngành Quản lý kinh tế.

Chi tiết xem tại: Lịch BV luận văn Quản lý kinh tế 12.2022


Chia sẻ