Thông báo kế hoạch (lịch) tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp cao học, ngành Quản lý kinh tế

17 tháng 10, 2023

Trường Đại học Lâm nghiệp Thông báo kế hoạch (Lịch) tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp cao học, ngành Quản lý kinh tế.

Chi tiết xem tại:

Lịch bve QLKT29A(28.10)

Lịch bve QLKT29A(29.10)


Chia sẻ