Thông báo Kết quả thi tiếng Anh trình độ B1 đợt 1 năm 2023

20 tháng 4, 2023
Thông báo Kết quả thi tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu tại Trường Đại học Lâm nghiệp đợt 1 năm 2023

Căn cứ kết quả thi tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu đợt 1 năm 2023, kỳ thi ngày 15, 16 tháng 4 năm 2023 tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

1. Kết quả thi tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu đợt 1 năm 2023 (danh sách chi tiết kèm theo).

 2. Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo, phải có đơn phúc khảo (có mẫu kèm theo).

- Thời gian nhận đơn: từ ngày 20/4/2023 đến hết ngày 29/4/2023.

- Nơi nhận đơn: Phòng Đào tạo sau đại học - Phòng 502, Nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo B1 đợt 1 năm 2023

Mẫu đơn phúc khảo


Chia sẻ