Thông báo lịch họp hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến đợt 1 năm 2021

13 tháng 9, 2021

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo.

Thông báo lịch họp hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến đợt 1 năm 2021.

Nội dung xem trên tệp đính kèm:

Lịch bảo vệ QLKT ngày 02-03-10

Lịch bảo vệ QLKT ngày 18-19

Lịch bảo vệ QLKT ngày 25-26

Lich_BV_ThS_Lamhoc_16.09.2021

Lịch bảo vệ CNSH 23.09.2021

Lịch bảo vệ KTCK 28-29.09.2021

Lịch Bảo vệ QL đất đai 2021 D1

Lịch HĐBV QLTNR ngay 5.10 bo sung

Lich_BV_ThS_Lamhoc_07.10.2021


Chia sẻ