Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường NCS Lê Hồng Liên

1 tháng 7, 2024
Sáng ngày 30/6/2024, trong không khí trang trọng, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Lê Hồng Liên ngành Lâm sinh (Mã số: 9620205) với đề...

Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Thế Đồi.

Với sự nỗ lực và nghiêm túc trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Lâm nghiệp, nghiên cứu sinh đã hoàn thành đề tài luận án và đề nghị được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường.

Trường Đại học Lâm nghiệp đã thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Hồng Liên, Quyết định số 513/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 03/5/2024 của Hiệu trường trường Đại học Lâm nghiệp, với các thành viên gồm:

1). GS.TS. Võ Đại Hải                    – Chủ tịch;

2). TS. Phạm Thế Anh                    – Thư ký;

3). PGS.TS. Hoàng Văn Thắng      – Phản biện 1;

4). PGS.TS. Lê Xuân Trường        – Phản biện 2;

5). TS. Trương Tất Đơ                   – Phản biện 3;

6). PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh  – Ủy viên;

7). TS. Nguyễn Toàn Thắng          – Ủy viên;

GS.TS. Võ Đại Hải, công bố danh sách Hội đồng và thông qua chương trình buổi bảo vệ luận án

NCS. Lê Hồng Liên trình bày kết quả nghiên cứu của luận án, nghe các Phản biện và thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá luận án, đưa ra những góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án.

Nghiên cứu sinh Lê Hồng Liên trình bày nội dung luận án

Phản biện và thành viên Hội đồng nêu nhận xét và đặt câu hỏi cho Nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công xuất sắc luận án của mình trước Hội đồng và được Hội đồng đánh giá cao về những kết quả nghiên cứu đã đạt được và cho rằng đây là công trình nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, một số điểm mới của luận án như:

Về mặt học thuật, luận án đã xác định được 7 kiểu phụ rừng và 21 quần xã thực vật rừng (QXTVR) dựa trên những đặc trưng cụ thể về lập địa, thảm thực vật (cấu trúc tầng cây cao và số lượng, chất lượng cây tái sinh), các chỉ số đa dạng sinh học (ĐDSH) trong mối tương tác với các tác động kinh tế – xã hội tại Vườn Quốc gia (VQG) Cát Bà.

Về mặt lý luận, luận án đã phân chia mức độ phục hồi và xây dựng được bản đồ phân bố của 7 kiểu phụ rừng và 21 QXTVR; từ đó đề xuất được một số giải pháp phục hồi cho từng kiểu phụ rừng tự nhiên trên núi đá vôi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng tại VQG Cát Bà.

Về thực tiễn, luận án đã đề xuất các giải pháp phục hồi rừng tự nhiên trên núi đá vôi tại VQG Cát Bà, gồm: (1) về kỹ thuật (tập trung vào khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung và làm giàu rừng); (2) về kinh tế, xã hội và thể chế, chính sách (tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; thu hút người dân tham gia vào quản lý rừng; chia sẻ lợi ích từ rừng đảm bảo công bằng và minh bạch, tạo cơ hội cho người dân có thu nhập bằng các hoạt động lâm nghiệp)

Nghiên cứu sinh đã công bố 04 bài báo khoa học từ kết quả nghiên cứu của luận án, được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có phản biện. Trong đó, 02 bài đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp; 01 bài đăng trên tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 01 bài đăng trên tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp).

Hội đồng đánh giá luận án là công trình nghiên cứu công phu hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Lâm sinh (Mã số 9620205), Hội đồng đánh giá đã tiến hành bỏ phiếu và cho kết quả là 7/7 ý kiến tán thành (Đạt tỷ lệ 100%).

Kết thúc buổi bảo vệ, GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp thay mặt Nhà trường phát biểu ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của NCS Lê Hồng Liên trong thời gian học tập, nghiên cứu và công tác tại Trường. Thầy Hiệu trưởng cũng đã chúc mừng, đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án và mong muốn NCS sẽ vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn để làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của Trường. Thay mặt Trường, thầy Hiệu trưởng tặng hoa, trao giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Hồng Liên

(Hình ảnh tổng quan tại buổi bảo vệ)

(Hình ảnh Đại biểu tham dự buổi bảo vệ)

(Thành viên Hội đồng và người hướng dẫn chúc mừng nghiên cứu sinh)

(Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy hướng dẫn)

(Gia đình tặng hoa chụp ảnh lưu niệm với nghiên cứu sinh)

(Đồng nghiệp tặng hoa chụp ảnh lưu niệm với nghiên cứu sinh)


Chia sẻ