Thông báo về việc nộp học phí chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2024

3 tháng 4, 2024

Trường Đại học Thông báo tới nghiên cứu sinh các khóa về việc nộp học phí chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2024

1) Chi tiết Thông báo xem tại: TB200.02.04.2024-TCKT-Nophocphi

2) Chi tiết việc nộp và nợ học phí: Đã gửi tới Email của từng học viên

Nghiên cứu sinh nộp học phí thông qua các hình thức sau:

1) Nộp tiền mặt trực tiếp:

- Nộp tại phòng 202, nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp

2) Nộp chuyển khoản:

- Tên đơn vị nhận tiền: Trường Đại học Lâm nghiệp

- Số tài khoản: 8821100303003

- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Tây Hà Nội.

- Nội dung chuyển khoản: Nộp học phí của Nghiên cứu sinh ..... Khóa ..... Năm .....

- Thời hạn nộp: Trước ngày 31/5/2024.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Tài chính - Kế toàn hoặc qua điện số điện thoại 0975.772.027 (Bà Cao Thúy Dinh) để được hỗ trợ giải quyết.

 

Xin trân trọng cảm ơn!


Chia sẻ