Trường Đại học Lâm nghiệp Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho ncs Tạ Minh Quang

16 tháng 1, 2024

Trường Đại học Lâm nghiệp Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường:

         

          Nghiên cứu sinh:       Tạ Minh Quang

          Ngành:                       Lâm sinh,      Mã số: 9620205

          Tên luận án:               Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng thâm canh Quế (Cinamomum cassia) tại ba vùng sinh thái chính của Việt Nam.

          Thời gian:                   08 giờ 30 phút, ngày 01 / 02 /2024

          Địa điểm:                   Phòng họp 403, Nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

          Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự.


Chia sẻ