Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Chí Thành

2 tháng 7, 2024

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

           Nghiên cứu sinh:      Nguyễn Chí Thành

           Ngành:                      Quản lý tài nguyên rừng,      Mã số: 9620211

           Tên luận án:              Nghiên cứu tình trạng, đặc điểm sinh thái và bảo tồn loài Trĩ sao (Rheinardia ocellata (Elliot, 1871)) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai.

           Thời gian:                  08 giờ 30 phút, ngày 09 / 8 / 2024

           Địa điểm:                   Phòng 403, Nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai,

                                             Chương Mỹ, Hà Nội.

           Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự


Chia sẻ