Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Xuân Linh

2 tháng 7, 2024

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

             Nghiên cứu sinh:      Nguyễn Xuân Linh

             Ngành:                      Quản lý tài nguyên rừng,      Mã số: 9620211

             Tên luận án:              Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng công nghệ địa không gian trong quản lý lửa rừng tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

             Thời gian:                  08 giờ 30 phút, ngày 16 / 7 / 2024

             Địa điểm:                   Phòng 403, Nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

             Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự


Chia sẻ