Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Phạm Tiến Bằng

27 tháng 6, 2024

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

          Nghiên cứu sinh:      Phạm Tiến Bằng

          Ngành:                      Lâm sinh,      Mã số: 9620205

          Tên luận án:              Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, kỹ thuật nhân giống và

         ​          ​          ​          ​     trồng cây Xoay (Dialium cochinchinensis Pierre) tại Gia Lai.

         ​ Thời gian:                  08 giờ 30 phút, ngày 20 / 7 / 2024

         ​ Địa điểm:                   Phòng 403, Nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ,

         ​          ​          ​          ​      Hà Nội.

         ​ Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự


Chia sẻ