Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường, ncs Trần Nho Đạt

3 tháng 2, 2023

Trường Đại học Lâm nghiệp Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho:

Nghiên cứu sinh: Trần Nho Đạt

Ngành: Quản lý tài nguyên rừng, Mã số: 9620211

Tên luận án: Tác động của du lịch sinh thái đến quản lý rừng đặc dụng tại Vườn Quốc gia Ba Vì.

Thời gian bảo vệ: 08 giờ 30 phút, ngày 18/02/2023

Địa điểm bảo vệ: Phòng họp E, nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự. 


Chia sẻ