Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường, ncs Bùi Lê Cường Quốc

14 tháng 11, 2022

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh:      Bùi Lê Cường Quốc

Ngành:                       Kỹ thuật cơ khí,      Mã số: 9520103

Tên luận án:              Nghiên cứu hệ thống chuyển động và điều khiển tay máy tự động thu hoạch Dứa.

Thời gian:                  08 giờ 30 phút, ngày 30 / 11 /2022

Địa điểm:                   Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự


Chia sẻ