Thông báo lịch thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020

14 tháng 10, 2020

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo

Lịch thi, thời gian hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020.

Thời gian: 23 - 25/10/2020.

Địa điểm: Giảng đường G2, Đại học Lâm nghiệp.

Nội dung lịch thi và hiệu lệnh thí sinh xem trên tệp đính kèm:

LICHTHI-TUYENSINH-DOT2-2020.PDF

HIEULENH-TUYENSINH-DOT2-2020.PDF


Chia sẻ