Thông báo kết quả xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ và nhận đơn phúc khảo năm 2023 đợt 1

14 tháng 6, 2023

Trường Đại học lâm nghiệp Thông báo kết quả xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 đợt 1

Chi tiết Kết quả xét tuyển xem tại: Ket qua xet tuyen thac si 2023 Dot 1

Thông báo nhận đơn phúc khảo: Thông báo nhận đơn phúc khảo ts thạc sĩ 2023 dot 1

Mẫu Đơn phúc khảo: Mẫu - Đơn phúc khảo

 


Chia sẻ