Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 1

19 tháng 4, 2017

Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định:

Công nhận 209 thí sinh, thuộc 06 chuyên ngành trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 1 cụ thể:

1. Quản lý kinh tế                  : 132 thí sinh

2. Lâm học                             : 10 thí sinh

3. Quản lý tài nguyên rừng : 08 thí sinh 

4. Kinh tế nông nghiệp        : 20 thí sinh

5. Mỹ thuật ứng dụng           : 08 thí sinh

6. Khoa học môi trường       : 31 thí sinh

Nội dung chi tiết và danh sách trúng tuyển xem trên tệp đính kèm:

QD-Congnhan-trungtuyen-thacsi-2017-dot1


Chia sẻ