Công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016, đợt 2

23 tháng 11, 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH

Công nhận 204 thí sinh thuộc 08 chuyên ngành đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 đợt 2 của Trường Đại học Lâm nghiệp cụ thể:

1. Quản lý kinh tế: 30 thí sinh

2. Kinh tế nông nghiệp: 15 thí sinh

3. Lâm học: 47 thí sinh

4. Quản lý tài nguyên rừng: 54 thí sinh

5. Kỹ thuật cơ khí: 11 thí sinh

6. Công nghệ chế biến lâm sản: 06 thí sinh

7. Khoa học môi trường: 33 thí sinh

8. Công nghệ sinh học: 08 thí sinh

Nội dung Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển xem trên tệp đính kèm:

QD-3208-Congnhantrungtuyensinhthacsi-2016dot2.pdf


Chia sẻ