Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho ncs Giang Quốc Nam

21 tháng 7, 2023

Trường Đại học Lâm nghiệp trân trọng Thông báo thời gia, địa điểm tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường:

   

      Nghiên cứu sinh:       Giang Quốc Nam

      Ngành:                       Kỹ thuật cơ khí,      Mã số: 9520103

      Tên luận án:              Nghiên cứu tối ưu một số thông số của máy chữa cháy rừng bằng sức gió.

      Thời gian:                  08 giờ 30 phút, ngày 11 / 8 /2023

      Địa điểm:                   Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

      Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự


Chia sẻ