Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường NCS Hà Văn Nghĩa

23 tháng 6, 2024
Chiều ngày 21/6/2024, trong không khí trang trọng, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Hà Văn Nghĩa ngành Quản lý tài nguyên rừng (Mã số:...

Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lưu Quang Vinh.Với sự nỗ lực và nghiêm túc trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Lâm nghiệp, nghiên cứu sinh đã hoàn thành đề tài luận án và đề nghị được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường.

Trường Đại học Lâm nghiệp đã thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Hà Văn Nghĩa, Quyết định số 523/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 04/5/2024 của Hiệu trường trường Đại học Lâm nghiệp, với các thành viên gồm:

1). GS.TS. Vũ Tiến Thịnh, Chức trách trong Hội đồng – Chủ tịch;

2). TS. Nguyễn Đắc Mạnh, Chức trách trong Hội đồng – Thư ký;

3). PGS.TS. Đồng Thanh Hải, Chức trách trong Hội đồng – Phản biện 1;

4). PGS.TS. Hoàng Ngọc Thảo, Chức trách trong Hội đồng –  Phản biện 2;

5). PGS.TS. Nguyễn Thiên Tạo, Chức trách trong Hội đồng –  Phản biện 3;

6). PGS.TS. Phạm Văn Anh, Chức trách trong Hội đồng – Ủy viên;

7). TS. Phạm Thế Cường, Chức trách trong Hội đồng – Ủy viên;

GS.TS. Vũ Tiến Thịnh, Công bố danh sách Hội đồng và thông qua chương trình

NCS. Hà Văn Nghĩa trình bày kết quả nghiên cứu của luận án, nghe các Phản biện và thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá luận án, đưa ra những góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án.

Nghiên cứu sinh Hà Văn Nghĩa trình bày nội dung luận án

Phản biện và thành viên Hội đồng nêu nhận xét và đặt câu hỏi cho Nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công xuất sắc luận án của mình trướng Hội đồng và được Hội đồng đánh giá cao về những kết quả nghiên cứu đã đạt được và cho rằng đây là công trình nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, một số điểm mới của luận án như:

– Về mặt học thuật:

Luận án cung cấp các thông tin cập nhật về thành phần, đặc điểm phân bố, hình thái của các loài rắn, đặc biệt mô tả 2 loài mới cho khoa học, ghi nhận phân bố mới của 30 loài cho 6 tỉnh và 27 loài cho 6 điểm nghiên cứu.

– Về mặt lý luận:

Luận án đã cung cấp các thông tin quan trọng là cơ sở cho công tác quy hoạch và quản lý bảo tồn hệ sinh thái núi đá vôi, bảo tồn đa dạng sinh học ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam, bao gồm: 1) Thông tin về đa dạng thành phần loài và các loài rắn nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu, loài mới; 2) Thông tin xác định các điểm cần ưu tiên bảo tồn; 3) Thông tin về các đối tượng rắn cần ưu tiên bảo tồn; 4) Thông tin về các hoạt động cần ưu tiên cho công tác bảo tồn.

– Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án.

+ Cung cấp cơ sở dữ liệu cập nhật về thành phần, phân bố, đặc điểm hình thái của các loài rắn tại khu vực nghiên cứu, đặc biệt công bố 2 loài mới cho khoa học và ghi nhận phân bố mới của 30 loài cho các tỉnh và 27 loài tại các địa điểm nghiên cứu.

+ Đánh giá được đa dạng di truyền và quan hệ di truyền của các loài rắn trong 3 giống Lycodon, Achalinus, Trimeresurus.

+ Đánh giá được tình trạng bảo tồn, các mối đe dọa và đề xuất được các khu vực ưu tiên bảo tồn, loài ưu tiên bảo tồn và các hoạt động ưu tiên để bảo tồn các loài rắn tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ, Việt Nam.

– Nghiên cứu sinh đã công bố 04 bài báo khoa học từ kết quả nghiên cứu của luận án, được đăng trên các tạp chí có uy tín (Trong đó 02 bài đăng trên Tạp chí trong nước và 02 bài đăng trên Tạp chí quốc tế).

Hội đồng đánh giá luận án là công trình nghiên cứu công phu hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Quản lý tài nguyên rừng (Mã số 9620211), Hội đồng đánh giá đã bỏ phiếu tán thành là 6/6 thành viên có mặt tại buổi đánh giá (Ý kiến tán thành đạt tỷ lệ 100%).

Kết thúc buổi bảo vệ, GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp thay mặt Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của NCS Hà Văn Nghĩa trong thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường, chúc mừng và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án, mong muốn NCS sẽ vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn để làm tốt hơn nữa công việc chuyên môn của mình. GS.TS. Phạm Văn Điển thay mặt Trường tặng hoa, trao giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.

Đề tài nghiên cứu của NCS Hà Văn Nghĩa đã nhận được tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF), tập đoàn Vingroup và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted).

(GS.TS. Phạm Văn Điển tặng hoa, thay mặt Trường ĐH Lâm nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS Hà Văn Nghĩa)

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

(Hình ảnh tổng quan tại buổi bảo vệ)

(Đại biểu, đồng nghiệp, gia đình, tham dự buổi bảo vệ)

(Thầy Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng và người hướng dẫn chúc mừng nghiên cứu sinh)

(Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy hướng dẫn)


Chia sẻ