Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường - NCS Phạm Hồng Vích

9 tháng 7, 2023

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh:      Phạm Hồng Vích

Ngành:                      Kinh tế nông nghiệp,          Mã số: 9620115

Thời gian:                 8 giờ 30 phút, ngày 20/ 7/2023.

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự


Chia sẻ