Quyết định về việc mức thu học phí bậc đào tạo sau đại học năm học 2023-2024

12 tháng 1, 2024

Quyết định về việc mức thu học phí bậc đào tạo sau đại học năm học 2023-2024

Chi tiết vui lòng xem tại: QD39.10.01.2024-TCKT.DHLN MUC THU HOC PHI SDH 2023-2024

 

Xin trân trọng cảm ơn!


Chia sẻ