Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho ncs Nguyễn Việt Hưng

13 tháng 10, 2022

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh:     Nguyễn Việt Hưng

Ngành:                       Kỹ thuật chế biến lâm sản,      Mã số: 9549001

Tên luận án:             Ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí trên thân cây đến cấu tạo và tính chất của Luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D. Z. Li) làm cơ sở định hướng sử dụng.

Thời gian:                 08 giờ 30 phút, ngày 26 / 10 /2022

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự.


Chia sẻ