Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh năm 2016, đợt 2

17 tháng 11, 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016, đợt 2

Nội dung chi tiết và danh sách điểm xem trên tệp đính kèm:

Q D-CongnhanNCS-2016,dot2.pdf


Chia sẻ