Quy định quá trình đào tạo và thực hiện luận án tiến sỹ tại Trường Đại học Lâm nghiệp

23 tháng 9, 2016

Quyết định số 1039/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 31/12/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc Quy định quá trình đào tạo và thực hiện luận án tiến sỹ tại trường Đại học Lâm nghiệp

Nội dung Quyết định xem trên tệp đính kèm:

QD-1039-Quy định quá trình đào tạo và thực hiện luận án tiến sỹ tại ĐHLN.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật