Thông báo về việc nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020

9 tháng 6, 2020

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Thời gian nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 từ 03/6/2020 tới 17/6/2020.

Nội dung thông báo và mẫu đơn thí sinh xem trên tệp đính kèm:

TB-nhandonphuckhao.pdf

Maudonphuckhao.docx


Chia sẻ

Tin nổi bật