Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2016, đợt 1

12 tháng 1, 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO:

Về việc xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2016, đợt 1

Chuyên ngành xét tuyển:

1. Lâm sinh                                  : 10 Chỉ tiêu

2. Điều tra và Quy hoạch rừng : 10 Chỉ tiêu

3. Kỹ thuật cơ khí                         : 10 Chỉ tiêu

4. Kỹ thuật chế biến lâm sản      : 10 Chỉ tiêu

5. Quản lý tài nguyên rừng          : 15 Chỉ tiêu

Thời gian và hình thức tuyển sinh:

- Thời gian tuyển sinh: Tháng 4/2016

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển, thí sinh trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh.

Thời gian nhận hồ sơ:

Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, đến hết ngày 15/3/2016

Nội dung chi tiết của thông báo xem trên tệp đính kèm:

TB-TuyensinhTiensi-2016,dot1.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật