THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911

16 tháng 7, 2014

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ trong nước theo đề án 911 năm 2014. 

Bao gồm những chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:

- Lâm sinh                                    Mã số: 62.62.02.05

- Điều tra quy hoạch rừng          Mã số: 62.62.02.08

- Kỹ thuật cơ khí                           Mã số: 62.52.01.03

- Kỹ thuật chế biến lâm sản      Mã số: 62.54.03.01

Tổng chỉ tiêu: 08 chỉ tiêu cho cả 04 chuyên ngành

Mọi chi tiết xem như file đính kèm:

TB.TUYENSINHTIENSI.DA911.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật