Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016, đợt 1

12 tháng 1, 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2016, ĐỢT 1:

Những chuyên ngành tuyển sinh: 

1. Lâm học 

2. Kinh tế nông nghiệp

3. Quản lý tài nguyên rừng

4. Công nghệ chế biến lâm sản

5. Kỹ thuật cơ khí

6. Khoa học môi trường 

7. Quản lý kinh tế

Thời gian nhận hồ sơ, lệ phí tuyển sinh:

- Đến hết ngày 29/02/2016 (Đối với thí sinh không phải học bổ sung kiến thức)

- Đến hết ngày 15/02/2016 (Đối với thí sinh phải học bổ sung kiến thức).

- Lệ phí tuyển sinh: 420.000đ/thí sinh/hồ sơ

Thời gian tổ chức ôn thi:

- Dự kiến thời gian ôn thi từ ngày: 01/3/2016 đến ngày 21/3/2016

Thời gian thi tuyển: 

- Dự kiến kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày: 01; 02; 03 tháng 4 năm 2016

Thời gian nhập học, khai giảng: 

- Dự kiến tháng 5 năm 2016

Nội dung chi tiết thông báo và Quyết định ngành đúng ngành gần, các môn thi dự tuyển xem trên tệp đính kèm:

TB-TuyensinhThacsi-2016,dot10001.pdf

QD-2457-Nganhdung-gan-cacmonthituyen.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật