Quyết định trúng tuyển cao học bổ sung năm 2015, đợt 2

7 tháng 1, 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐAI HỌC THÔNG BÁO:

Quyết định trúng tuyển cao học bổ sung năm 2015, đợt 2

Công nhận 30 thí sinh thuộc chuyên ngành quản lý kinh tế trúng tuyển cao học bổ sung năm 2015, đợt 2 (Có danh sách kèm theo)

Nội dung chi tiết của Quyết định xem trên tệp đính kèm: 

QD-Congnhantrungtuyen-ThS2015,dot20001.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật