Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2015, đợt 2

15 tháng 10, 2015

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2015, đợt 2

Nội dung chi tiết thí sinh xem trên tệp đính kèm:

KET QUA TUYEN SINH 2015 DOT 2.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật