Lịch học & danh sách học viên học bổ sung kiến thức dự thi cao học đợt 2, năm 2015

19 tháng 8, 2015

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Lịch học, danh sách học viên học bổ sung kiến thức và số liên lạc của giáo viên 

Đề nghị các anh chị thực hiện một số việc sau:

1. Liên hệ với các giảng viên để biết kế hoạch chi tiết, vì có thể ngày học theo thời khóa biểu giảng viên lại bận việc khác không giảng dạy được.

2. Các anh chị liên hệ với nhau để cùng đi học (theo danh sách và số điện thoại đính kèm),

3. Trước khi đi học, đề nghị các anh chị đến làm thủ tục tại phòng 205 nhà A1 và nộp học phí tại phòng 110 nhà A2 (số tiền của mỗi người có chi tiết trong biểu đính kèm).

Rất mong các anh chị chủ động, bố trí thời gian học các môn bổ sung kiến thức để kịp dự thi cao học trong đợt 2 tháng 9/2015.

Chúc các anh (chị) thành công!

Chi tiết thí sinh xem trên tệp đính kèm:

DS-thisinh-hocbosungkienthuc.pdf

Lichhocbosungkienthuc.pdf

SoDTlienhe-Giangvien.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật