Quyết định đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tế

21 tháng 5, 2015

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Quyết định số 1619/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Lâm nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã ngành         : 60 34 04 10

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015.

Nội dung Quyết định xem trên tệp đính kèm:

QD-Daotaonganh-Quanlykinhte.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật