THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG NGÀNH MỚI CỦA THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2015, ĐỢT 1

5 tháng 3, 2015

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Trường Đại học Lâm nghiệp bổ sung tuyển sinh năm 2015, đợt 1:

- Thạc sĩ ngành Khoa học môi trường;

- Tiến sĩ ngành: Quản lý tài nguyên rừng

Nội dung thông báo xem trên file đính kèm:

TB.Tuyensinhbosung-ThS+TS-2015,dot10001.pdf

QD200-nganhdung-nganhgan-KhoahocMT.pdf

 


Chia sẻ

Tin nổi bật