THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2015, ĐỢT 1

19 tháng 1, 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2015, ĐỢT 1:

Những chuyên ngành tuyển sinh: 

1. Lâm học 

2. Kinh tế nông nghiệp

3. Quản lý tài nguyên rừng

4. Công nghệ chế biến lâm sản

5. Kỹ thuật cơ khí

Thời gian nhận hồ sơ:

- Đến hết ngày 09/3/2015 (Đối với thí sinh không phải học bổ sung kiến thức)

- Đến hết ngày 27/02/2015 (Đối với thí sinh phải học bổ sung kiến thức)

- Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Thời gian tổ chức ôn thi:

- Dự kiến thời gian tổ chức ôn thi từ ngày 02/3/2015 đến 02/4/2015.

Thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức:

- Kế hoạch học bổ sung kiến thức sẽ được Nhà trường thông báo công khai trên website

Thời gian thi tuyển: 

- Dự kiến kỳ thi sẽ tổ chức vào các ngày: 10, 11, 12/4/2015

Địa điểm nhận hồ sơ:

1. Phòng Đào tạo sau đại học (Phòng 205 Nhà A1), Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

    ĐT: 0433 840 541

2. Tổ sau đại học, Ban Khoa học - Công nghệ, cơ sở 2, trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai.

     ĐT: 0618 661 915

Nội dung chi tiết và chỉ tiêu cụ thể xem trên file đính kèm:

TB.Tuyensinhcaohoc-dot1.2015.pdf

Danhmuc-nganhdung-nganhgan.pdf

Quyetdinh.mienngoaingu0001.pdf

QD488-Danh muc mon cot loi- 21.5.2013.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật