THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2014, ĐỢT 2

15 tháng 7, 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2014, ĐỢT 2

 

Bao gồm các chuyên ngành:

1. Lâm học

2. Kinh tế nông nghiệp

3. Quản lý tài nguyên rừng

4. Công nghệ chế biến lâm sản

5. Kỹ thuật cơ khí

 

 

 

 

 

 

Thời gian nhận hồ sơ:

- Đến hết ngày 28/08/2014 (Đối với thí sinh thuộc ngành đúng, phù hợp và ngành gần không phải học bổ sung kiến thức).

- Đến hêt ngày 14/08/2014 (Đối với thí sinh thuộc ngành đúng, phù hợp và ngành gần diện phải học bổ sung kiến thức).

- ( Trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

Thời gian tổ chức thi tuyển

- Dự kiến kỳ thi sẽ tổ chức vào các ngày 26, 27 và 28/09/2014.

Thời gian tổ chức ôn thi

- Dự kiến thời gian tổ chức ôn thi từ 20/08/2014 đến 20/09/2014.

Thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức

- Kế hoạch học bổ sung kiến thức sẽ được Nhà trường thông báo công khai trên Website

Địa điểm nhận hồ sơ và địa chỉ liên hệ

- Phòng Đào tạo sau đại học (Phòng 205 Nhà A1), Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội. (ĐT: 0433.840.541)

- Tổ Sau đại học, Ban Khoa học - Công nghệ, Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. ( ĐT: 0618.661.915)

Thông báo tuyển sinh và danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần xem như file đính kèm:

TB.TUYENSINH.DOT2.20140001.pdf

 DANHMUCNGANHDUNG,NGANHGAN0001.pdf

 

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật