Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2019, đợt 2

8 tháng 10, 2019
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2019, đợt 2

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2019, đợt 1

Thời gian tuyển sinh: Tháng 10 năm 2019

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Các chuyên ngành tuyển sinh và chỉ tiêu:

1 - Lâm sinh: 10 chỉ tiêu

2 - Điều tra và quy hoạch rừng: 10 chỉ tiêu

3 - Kỹ thuật cơ khí: 09 chỉ tiêu

4 - Kỹ thuật chế biến lâm sản: 10 chỉ tiêu

5 - Quản lý tài nguyên rừng: 08 chỉ tiêu

6 - Kinh tế nông nghiệp: 09 chỉ tiêu.

Mọi thông tin liên hệ Phòng 202 và 204, Nhà A1, Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội - ĐT: 0433 840 541

Nội dung chi tiết thông báo xem trên tệp đính kèm:

TB-TuyensinhTiensi-dot2-2019.pdf


Chia sẻ