Kế hoạch bổ sung kiến thức và lệ phí của học viên đăng ký dự thi cao học năm 2017, đợt 1

15 tháng 2, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO

Kế hoạch học tập bổ sung kiến thức đủ điều kiện dự thi cao học năm 2017, đợt 1 và danh sách lệ phí phải nộp kèm theo của từng thí sinh.

Nội dung xem trên tệp đính kèm:

Kehoachbosungkienthuc+dslephi-2017.dot1.pdf

 


Chia sẻ

Tin nổi bật