Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ trong nước theo đề án 911

26 tháng 10, 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ toàn thời gian trong nước theo đề án 911 năm 2016 các chuyên ngành:

Lâm sinh: 62 62 02 05

Điều tra quy hoạch rừng: 62 62 02 08

Kỹ thuật cơ khí: 62 52 01 03

Kỹ thuật chế biến lâm sản: 62 54 03 01

Quản lý tài nguyên rừng: 62 62 02 11

Nội dung thông báo học viên xem trên tệp đính kèm:

Thongbao-Tuyensinh-Tiensi-911.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật